Рішення Обласної соціально-економічної ради

Як ми вже повідомляли, 13 вересня відбулось засідання Обласної соціально-економічної ради. Підсумком обговорення нагальних проблем сьогодення стало прийняття сторонами соціального діалогу – членами ради Рішення, яке ми пропонуємо вашій увазі.

 

Р І Ш Е Н Н Я

13 вересня 2018 року                                                                            м. Дніпро

Про хід виконання Територіальної угоди між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини та Спільним представницьким органом профспілкових організацій

Дніпропетровської області на 2017-2020 роки

у I півріччі 2018 року

Заслухавши та обговоривши інформацію представників Обласної державної адміністрації, обласної ради, Спільного представницького органу профспілкових організацій області, Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини, обласна тристороння соціально-економічна рада відзначає, що у I півріччі 2018 року, незважаючи на деяке збільшення виробництва і поліпшення фінансового стану в окремих галузях економіки, виникали проблемні питання у соціально-трудових відносинах.

З метою підвищення ефективності реалізації сталого функціонування промисловості і соціальної сфери області між Сторонами, від імені яких укладено Угоду, здійснювалась співпраця і взаємодія в рамках діючої Територіальної угоди, що дало можливість забезпечити захист законних прав та інтересів працівників окремих галузей економіки.

    Індекс промислового виробництва області у I півріччі 2018 року проти I півріччя 2017 року склав 104,6 %. Найбільше підвищення цього показника спостерігалося у машинобудуванні – 115,1 %, в металургійному виробництві – 106,1 %, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 112,6 % та у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 110,3 %. Індекс будівельної продукції за цей період становив 116,5 %.

      Цьому сприяли і спільні дії Сторін, спрямовані на стабілізацію ситуації в економіці, підтримку підприємств області та захист вітчизняного товаровиробника.

     Водночас зниження цього показника спостерігаємо у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (98,4 %), у текстильному виробництві (90,0%), у виробництві гумових і пластмасових виробів (93,2 %).

       На ринку праці і у сфері забезпечення продуктивної зайнятості у I кварталі 2018 року порівняно з I кварталом 2017 року чисельність зайнятого населення по області збільшилась на 12,8 тис. осіб і становила 1358,0 тис. осіб, чисельність безробітних за порівняльний період зменшилась на 3,1 тис. осіб і в I кв. 2018 р. становила 125,8 тис. осіб. За рівнем зайнятості населення, що збільшився на 1,2 в. п. (у в I кв. 2018 р. становив 68,8 % ), область посідає третє місце серед усіх регіонів після Харківської (71,1 %) та Київської (68,9 %) областей (по Україні – 64,7 %).

     У сфері вимушеної неповної зайнятості у I кв. 2018 р. кількість працівників, переведених за ініціативою роботодавців на неповний робочий день (тиждень), становила 11,7 тис. осіб, що на 5,5 тис. осіб менше (або в 1,5 рази), ніж за цей же період 2017 року.

       Разом з тим, в області продовжує спостерігатись зменшення середньооблікової кількості штатних працівників: у червні 2018 р. – на 3,4 тис. осіб менше, ніж в січні п. р. (за останні 4 роки – на 121 тис. осіб) з більшості видів економічної діяльності.

      На ринку праці тенденція щодо перевищення кількості звільнених над чисельністю прийнятих робітників на підприємства області зберігалася протягом 2014-2016 років. Так, у 2014 році було звільнено на 59,0 тис. осіб більше, ніж було прийнято, у 2015 році - на 50,2 тис. осіб, у 2016 р. – було звільнено на 30 тис. осіб більше, ніж було прийнято. В 2017 році на ринку праці відбулися зміни в сторону покращення, а саме: було прийнято на 3 тис. осіб більше (263 тис. штатних працівників, що становить 33,7 % середньооблікової їх кількості), ніж було звільнено (260 тис. осіб, або 33,2 %). Майже 95 % з числа вибулих працівників – звільнені з причин плинності кадрів на виробництві.

       Одним з пріоритетних напрямків роботи Сторін було забезпечення підвищення заробітної плати працівників та її своєчасна виплата. У цій роботі органи місцевої влади, роботодавці та профспілки керувалися досягнутими в Територіальній угоді спільними домовленостями. Як наслідок, за рівнем середньомісячної заробітної плати у січні – червні 2018 року – 8375 грн. (порівняно до відповідного періоду попереднього року) Дніпропетровщина посідає одне з перших місць серед усіх регіонів України (по Україні – 8377 грн.). У червні 2018 року (відносно червня 2017 р.) досягнуто зростання номінальної заробітної плати на 27,0 %. Індекс реальної заробітної плати за цей період склав 115,8 %, рівень інфляції – 104,6 %.

       Проте аналіз соціально-економічного стану свідчить, що підвищення рівня заробітної плати в цілому не сприяло підвищенню рівня життя працюючих та всього населення. Відміна з 1 липня 2017 року в країні державного регулювання цін на продукти харчування спричинила зростання цін на продукти та товари першої необхідності та підвищення цін на комунальні послуги. Встановлення з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати у розмірі 3723 грн, на рівні нижчому на 7,2 % від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах січня п. р. (4011 грн.), стало кроком назад у забезпеченні гарантованого державою мінімального рівня оплати праці. На сьогодні цей розрив зріс до 13,3 % (фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах червня ц. р. – 4293 грн.). Все це знецінило досягнуте підвищення заробітної плати.

       Встановлені бюджетом України в 2018 р. розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум ніяк не впливають на мінімальну ставку для розрахунку зарплати протягом року. На підприємствах, де роботодавці і профспілки змогли домовитись, перегляд ставок і окладів відбувся, однак автоматичного перегляду, як в останні роки, немає.

       Аналіз розподілу кількості працівників підприємств, установ, організацій області за розмірами заробітної плати свідчить, що в червні 2018 року нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 6,4 % штатних працівників (47,6 тис. осіб), що на 0,4 в. п. менше, ніж в березні 2018 р. Разом з тим, 431,1 тис. осіб (58,0 %) – отримують заробітну плату в розмірі нижче середньої заробітної плати по області у червні 2018 р. (9065 грн.). В то й же час кількість працівників, які отримують заробітну плату в розмірі на рівні або вище середньої зарплати по області, складає 312,2 тис. осіб (42,0 %), що на 5,8 в. п. більше порівняно з березнем 2018 р. Частка працівників із нарахуваннями вище 15 000 грн. збільшилася на 2,2 в. п.

        Залишається значною чисельність керівників, які за основним місцем роботи отримують зарплату на рівні або менше 3 723 грн. (3 219 осіб, з них 1 282 керівника із зарплатою меншою за 3 723). Виникає запитання: скільки ж у цих директорів отримують за свою працю їхні підлеглі?

   Не можна також не помітити того, що статистичне зростання відбувається насамперед за рахунок високооплачуваних категорій робітників. Це підтверджується також інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

       Кількість найманих працівників, які отримують заробітну плату понад максимальну величину (55 845,0 грн.) у травні 2018 року становила 2 047 осіб. Наприклад, по підприємствах м. Дніпра, зокрема у ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (кількість працюючих - 445 осіб), 7 посадовим особам нарахована сумарно зарплата на суму 4,3 млн. грн.

        У 394 керівників підприємств середній рівень їх зарплат становить 125,7 тис. грн..

      Наприклад, у ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (кількість працюючих 6286 осіб) нарахована зарплата керівнику – 923,7 тис. грн..

     66 бухгалтерам підприємств нарахована заробітна плата понад максимальну величину: їх середня зарплата становить 100,3 тис. грн.

       Це свідчить про подальше розшарування суспільства. Особливу стурбованість викликає те, що значна частина працюючих в умовах нинішнього нестримного зростання цін і тарифів на споживчі товари та комунальні послуги вже не в змозі відновлювати свій трудовий потенціал та утримувати сімї.

        Не менш важливим напрямком роботи Сторін є забезпечення на підприємствах своєчасної та в повному обсязі виплаченої заробітної плати працівникам. По області заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1.07.2018 р. порівняно з 1.07.2017 р. зменшилась на 64,9 млн. грн., або на 64,0 %, і становила 128,8 млн. грн.

     Протягом I півріччя 2018 року Сторони спрямовували свої зусилля також на зниження рівня безробіття, ефективного використання трудових ресурсів, вдосконалення професійно-технічної освіти області.

      Сторонами проводилась певна робота по забезпеченню охорони праці, профілактиці професійних захворювань, що сприяло певному поліпшенню ситуації у цій сфері, однак, в цілому, ситуація залишається складною і потребує постійної уваги Сторін.

       Враховуючи вищевикладене, обласна тристороння соціально-економічна рада ВИРІШИЛА:

  1. Взяти до відома інформацію Сторін про хід виконання Територіальної угоди на 2017-2020 роки за Iпівріччя 2018 року.
  2. Підтримати пропозицію профспілкової сторони щодо необхідності звернення до Федерації профспілок України та Об’єднаної організації роботодавців України стосовно необхідності інформування представників Місії МВФ про недопустимість підвищення ціни на природний газ для населення України а також пред’явлення вимог до керівництва держави та Верховної Ради щодо забезпечення використання для потреб населення природного газу власного видобутку та оприлюднення повного тексту Меморандуму з МВФ.
  3. Ініціювати проведення зустрічі Голови обласної держадміністрації В. М. Резніченка з членами обласної соціально-економічної ради задля вирішення нагальних соціально-економічних питань, які турбують трудові колективи.
  4. Сторонам та суб’єктам Угоди:

4.1. Враховуючи надзвичайну критичну ситуацію на підприємствах промислової галузі щодо залізничних вантажних перевезень, запропонувати обласній державній адміністрації та обласній раді терміново звернутися до Уряду з вирішенням цього надзвичайного питання та вжити заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника.

4.2. Запропонувати обласній Раді звернутися до органів місцевого самоврядування з пропозицією розглянути на своїх засіданнях питання сплати податків одноосібниками, зареєстрованими на їхніх територіях для створення рівних умов для всіх форм господарювання, наведення ладу в обліку земель сільськогосподарського призначення та наповнення бюджетів додатковими надходженнями.

4.3. Здійснювати співпрацю та взаємодію щодо забезпечення дотримання законодавства про оплату праці, проведення на території області соціального діалогу з питань промислової політики, регулювання соціально-трудових відносин, політики у сфері споживчого ринку, охорони праці, молодіжної політики.

4.4. У I кварталі 2019 року на розширеному засіданні Тристоронньої соціально-економічної ради розглянути питання заробітної плати працівників бюджетної сфери.

4.5. Провести консультації щодо внесення пропозицій до тексту нової Генеральної угоди на 2018-2020 роки.

4.6. Заслухати на спільному засіданні Дніпропетровської обласної тристоронньої соціально-економічної ради та колегії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області стан виробничого травматизму на підприємствах області у 2018 році, особливо з летальними наслідками, з запрошенням керівників окремих підприємств, де допущене значне його зростання, щодо вжиття заходів по виправленню становища.

5. Рекомендувати:

5.1. Обласній державній адміністрації:

- в межах визначеної законодавством компетенції, вжити заходів для створення сприятливих умов ведення бізнесу в регіоні, ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній та продуктивній зайнятості і запобіганню трудовій міграції;

- надавати Сторонам соціального діалогу на безоплатній основі наявну статистичну та аналітичну інформацію райдержадміністрацій з питань, які є предметом Угоди;

- посилити організацію ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (зокрема, в процесі децентралізації влади) з профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

5.2. Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини разом зі Спільним представницьким органом профспілкових організацій Дніпропетровської області:

- підготувати та винести на розгляд ради у I півріччі 2019 року питання про стан реалізації спільної Угоди по співробітництву з питань забезпечення стабільної роботи на підприємствах усіх видів діяльності та збереження трудового потенціалу області;

- провести комплекс заходів з питань впровадження та функціонування дуальної форми професійної освіти в Дніпропетровській області.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Президію обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

Голова Дніпропетровської обласної тристоронньої

соціально-економічної ради,

голова Федерації організацій роботодавців

Дніпропетровщини                                                                     В.В. СЕРГЄЄВ