Зберегти державну систему профтехосвіти

Останнім часом ми вже неодноразово писали про серйозні проблеми, які виникли в сфері зайнятості, підготовки кадрів. Проте, ситуація, на жаль, не поліпшується. Влада продовжує приймати непродумані рішення з цих питань.

Глибоко стурбовані ситуацією з дотриманням конституційних прав дітей на безоплатне здобуття професійно-технічної освіти, гарантоване ст.53 Конституції України, профспілки області та Федерація об’єднань роботодавців Дніпропетровщини надіслали звернення до Кабінету Міністрів України.

Відзначаючи, що в Дніпропетровській області діють зараз 55 державних професійно-технічних навчальних закладів (13 з них функціонує в м. Дніпро) і в них здобувають освіту понад 21 тис. чол., - автори листа звертають увагу на те, що здійснена нещодавно передача повноважень з утримання професійної освіти на рівень місцевих громад (стаття 89 Бюджетного кодексу України) призводить до погіршення умов діяльності не лише окремих із них, а й всієї системи професійної освіти. Так, за рішенням Дніпровської міської влади, обсяг прийому дітей до цих закладів штучно зменшено в 2 рази. Питання стосовно навчання майже півтисячі дітей досі не вирішено. Такі дії порушують право громадян на освіту, призведуть до дефіциту кадрового потенціалу економіки всього регіону.

Виходячи з цього, профспілки та роботодавці вважають, що визначення вартості підготовки учнів у професійно-технічних навчальних закладах повинно здійснюватись на підставі формули, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Експерти нашої області спільно з німецькими колегами ще десять років тому відпрацювали методику розрахунку вартості підготовки учня в залежності від професії та рівня освіти/кваліфікації, що відповідає світовій практиці, і передали ці матеріали в Міністерство освіти і науки України.

З метою упередження погіршення стану професійно-технічної освіти пропонується вжити наступних заходів:

1. Внести зміни до Бюджетного кодексу України, а саме:

- в статті 89 вилучити підпункт е) частини другої «професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення – обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст)»;

- в статті 90 підпункт б) частини другої викласти в такій редакції: «професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності»;

- статтю 91 доповнити частиною другою такого змісту: «Установити, що з бюджетів міст обласного значення – обласних центрів здійснюються видатки на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення-обласних центрів, в обсягах, які визначаються пропорційно кількості здобувачів освіти (таких закладів) з місцем реєстрації на території міст обласного значення-обласних центрів. Міська рада (міста обласного значення-обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді та затверджує в міському бюджеті (міста обласного значення-обласного центру) обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету (міста обласного значення-обласного центру) обласному бюджету. При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України і враховує професію та рівень кваліфікації випускників».

Кабінету Міністрів України спільно з Верховною Радою України пропонується запровадити:

- розробку та впровадження методики фінансування закладів професійно-технічної освіти від кількості контингенту з визначенням вартості підготовки на одного учня в залежності від професії та рівня підготовки;

- визначення в бюджеті та податковій базі конкретних джерел надходжень коштів на утримання закладів професійно-технічної освіти;

- впровадження державної освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки (зараз – лише на викладачів загальноосвітнього циклу);

- управління всіма державними закладами професійно-технічної освіти на рівні не нижче обласного з наступною передачею таких закладів до обласної комунальної власності із запровадженням публічно-громадської моделі управління (наглядова рада як складова системи управління);

- вдосконалення Порядку формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів.

Прес-центр облпрофобєднання.