ЗВЕРНЕННЯ президії Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок та Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини до власників підприємств, роботодавців та голів профспілкових організацій області

Президія Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок та Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини вітають трудові колективи та профспілкові організації, роботодавців, власників підприємств Дніпропетровщини з Новорічними та Різдвяними святами.

Останнім часом завдяки плідній співпраці соціальних партнерів в нашій області на більшості підприємств забезпечується стабілізація виробництва та поліпшення їх фінансового стану, що сприяє й вирішенню соціальних питань.

Але життя ставить перед нами нові виклики, на які ми повинні спільно реагувати. Ситуація в економіці та соціальній сфері все ще залишається складною.

Діючі державні соціальні стандарти і гарантії, як основна складова трудових доходів, на фоні постійного зростання вартості життя, не виконують сьогодні своїх основних функцій щодо забезпечення мінімально необхідних життєвих потреб працівників та їхніх сімей.

Незважаючи на те, що наша область нині посідає одне з перших місць в країні за рівнем середньої заробітної плати (9404 грн.), у третини працюючих (32 %) вона складає лише 3 – 5 тис. грн. Саме це є однією з причин зростання дефіциту кадрів (в тому числі через масову міграцію працівників за кордон у пошуках гідного заробітку).

Не вирішується і проблема зарплатних боргів, загальна сума яких по області станом на 1 листопада 2018 року склала більше 143 млн. грн.

Усі ці та інші важливі питання неодноразово розглядались на рівні Тристоронньої соціально-економічної ради, що сприяло вирішенню окремих проблем як конкретних підприємств, так і цілих галузей.

З метою забезпечення належного соціального-економічного захисту працівників та підтримки вітчизняного товаровиробника Президія Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок та Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини звертаються до власників підприємств, роботодавців, керівників профспілкових організацій із закликом:

- активізувати соціальний діалог на всіх рівнях, відповідально поставитись до проведення колдоговірної кампанії на підприємствах і в установах та участі в укладанні галузевих угод;

- вжити спільних заходів щодо збільшення доходів працівників та підвищення їх заробітної плати;

- створювати безпечні умови праці та належного виробничого побуту.

Ми впевнені, що спільні кроки соціальних партнерів будуть сприяти підвищенню життєвого рівня трудящих, збереженню стабільності в трудових колективах і суспільстві в цілому.

Голова Дніпропетровського                    Голова Федерації організацій

обласного об’єднання                            роботодавців Дніпропетровщини 

профспілок                                                                   

          В.П. Дубіль                                                                       В.В. Сергєєв

 

 

20 грудня  2018 року  м.Дніпро