Наукова та профспілкова спільноти проти беззастережної лібералізації українського трудового законодавства

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана дев’ятнадцятого жовтня під головуванням д.е.н., професора Анатолія Михайловича Колота відбувся круглий стіл з обговорення підготовленого Мінекономіки України та винесеного на громадське обговорення 23.09.2022 р. проекту Закону України «Про працю» (далі – проєкт Закону України «Про працю»).

Засідання круглого столу об'єднало представників освітянської та наукової спільноти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту держави і права імені В. Корецького, Національного інституту стратегічних досліджень, Національного авіаційного університету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, які безпосередньо здійснюють наукове забезпечення розвитку соціально-трудової сфери України та підготовку майбутньої еліти нації. Від Профспілки металургів і гірників України участь в засіданні взяв заступник Голови Богдан Оверковський.

Учасники засідання круглого столу, які неодноразово були безпосередніми розробниками, співавторами численних нормативно-правових актів у сфері праці та зайнятості, досконало знаючи соціально-трудову проблематику України та кращі світові практики і тренди розвитку сфери праці, висловили занепокоєння глибоко помилковим курсом на беззастережну лібералізацію українського трудового законодавства в разі прийняття проєкту Закону України «Про працю».

В Резолюції круглого столу, зокрема, відзначено, що намагання авторів проєкту Закону України «Про працю» зруйнувати механізми та інструменти регулювання сфери праці і зайнятості не ґрунтуються на запиті суспільства та відсутні з боку суб’єктів соціально-трудових відносин України. Ці механізми та інструменти сформовані на міжнародному рівні та функціонують на засадах трипартизму й соціального діалогу, визначені в ратифікованих Україною конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці (МОП) та є опорою міжнародних трудових норм.

Учасники круглого столу з обговорення проєкту Закону України «Про працю» дійшли одностайного рішення і звернулися до Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Ю.Свириденко з пропозицією щодо відновлення широкого соціального діалогу та створення робочої групи за участі соціальних партнерів, науковців і фахівців у сфері трудового права для підготовки нового проєкту Трудового кодексу України, як це передбачено підпунктом 4 пункту 3 розділу ІІ Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» (від 21.04.2022 № 2215-IX), на основі норм європейського і міжнародного законодавства у сфері праці, що забезпечуватимуть гідну та продуктивну працю для жінок і чоловіків в умовах свободи, справедливості, безпеки та людської гідності.

Резолюція круглого столу з обговорення проекту Закону України «Про працю»