Охорону праці – під громадський контроль

   В Дніпропетровському Будинку профспілок за ініціативи президії облпрофобєднання відбулась нарада представників профспілок, на якій йшла мова про роль громадських інспекторів з охорони праці в створенні здорових і безпечних умов на виробництві та шляхи вдосконалення цієї роботи.

   В ній також взяли участь і виступили начальник управління нагляду в промисловості і на обєктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Володимир Маціяко та начальник відділу з профілактики страхових випадків – головний страховий експерт управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області Оксана Родкіна.

Фото В.Ковриги

Відкриваючи нараду, голова обласного профобєднання Віталій Дубіль зазначив, що згідно з діючим законодавством з охорони праці профспілки наділені такими повноваженнями, як здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями вимог нормативних актів з цих питань. Для цього в структурі профспілкових органів і обираються громадські інспектори. Зустріч з представниками цієї первинної ланки профспілок покликана активізувати громадський контроль за станом безпеки на виробництві та спільно напрацювати більш ефективний механізм впливу на роботодавців для привернення їхньої уваги до цих проблем.

З доповіддю з питання порядку денного виступив головний технічний інспектор праці обласного профобєднання Петро Довганенко. Він прокоментував основні діючі законодавчі та нормативні документи, які надають профспілкам право втручатись у виробничу діяльність підприємств, установ і організацій в питанннях, що стосуються забезпечення роботодавцем здорових і безпечних умов праці. Зокрема, було зазначено, що державні органи охорони праці з обєктивних причин наявним штатом не в змозі охопити своїм наглядом значну кількість підприємств. До того ж у своїй діяльності вони змушені дотримуватись певних обмежень. Що ж стосується профспілок, то на них вони не поширюються. Більш того, як наголосив доповідач, для роботодавця громадський контроль є безкоштовною допомогою в виявленні та усуненні порушень з охорони праці без використання адміністративного тиску, тобто без штрафних санкцій, які зазвичай накладають органи державного нагляду при виявленні аналогічних порушень. І тому мудрий роботодавець ніколи не відмовиться від допомоги представника профспілки, знаючи що він допоможе зберегти і роботодавця і його підприємство від травмування людей і від жорстких санкцій органів держнагляду.

Змістовними і цікавими були виступи заступника голови комісії з охорони праці профкому ДП «Виробниче обєднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» Людмили Щетинкіної та громадського інспектора праці профкому підприємства Дніпровські східні електромережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» Ольги Саранчі.

Про проблеми, що виникають на підприємсві в питаннях охорони праці та способи їх вирішення профорганізацією ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», поділився думками технічний інспектор праці цього профкому Василь Биков.

Керівник комісії з охорони праці Обласного обєднання профспілок, голова обкому профспілки енергетиків Євген Бусурулов розповів про головні напрямки її роботи.

З метою надання представникам профспілок методичної допомоги в організації громадського контролю облпрофцентром були підготовлені і видані у брошурі «Школа громадського інспектора з охорони праці» нормативно-правові документи з цих питань.

За результатами роботи наради було прийняте Звернення до виборних профспілкових органів та роботодавців.

Группа кращих громадських інспекторів за плідну роботу в профспілці по здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці були нагороджені Почесними грамотами президії Обласного обєднання профспілок.

Прес-центр Дніпропетровського облпрофобєднання

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

учасників наради представників профспілок області з питання «Роль громадських інспекторів з охорони праці в створенні здорових і безпечних умов праці на виробництві та шляхи вдосконалення громадського контролю»

Ми, учасники наради, представники трудових колективів Дніпропетровщини відзначаємо, що значна частина трудящих підприємств, установ та організацій області працюють в умовах, які не завжди відповідають вимогам законодавства з охорони праці. Як наслідок, це призводить до виникнення сотень професійних захворювань та травмувань працівників на виробництві, в тому числі десятків травм з летальними наслідками.

При цьому державні органи з питань охорони праці не в змозі охопити своїм наглядом (штатом) значну кількість підприємств, крім того їх діяльність регламентується багатьма законодавчими обмеженнями.

Вважаємо, що в цих умовах своє слово повинні сказати профспілки, яким чинним законодавством надані значні права та повноваження в питаннях громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства з охорони праці.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення профспілковими організаціями області належного громадського контролю за станом умов та безпеки праці на місцях, більш ефективного використання наданих їм прав та повноважень з цих питань, стимулювання роботи профспілкових активістів учасники наради звертаються:

До виборних профспілкових органів

- створювати в профспілкових організаціях, в профгрупах комісії з питань охорони праці, залучати до роботи в них в якості громадських інспекторів активних, досвідчених працівників, спрямовувати їх роботу на профілактику та вирішення питань безпеки життєдіяльності на виробництві, активно співпрацювати в цій сфері з роботодавцями, службами охорони праці підприємств;

- в колективних договорах підприємств передбачати умови діяльності громадських інспекторів, надання їм необхідного часу для громадської роботи зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи, заходи морального та матеріального заохочення;

- не рідше 1 разу на 3 роки направляти громадських інспекторів на навчання до профспілкових навчальних центрів.

До роботодавців

- вважати головним пріоритетом в роботі збереження життя і здоровя працівників підприємства, установи, організації;

- співпрацювати у цих питаннях з представниками профспілок для створення на робочих місцях належних здорових і безпечних умов праці і стабільного функціонування виробництва, заохочувати їх роботу;

- створювати необхідні умови для діяльності громадських інспекторів профспілок, передбачені відповідними нормативними документами та п. 6.33. Територіальної угоди на 2017-2020 роки;

- виділяти необхідні кошти на модернізацію технологічних процесів, мінімізацію впливу на організм працівників дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів, приведення виробничих умов до вимог нормативних актів з охорони праці, не економлячи на цих життєво важливих заходах.

м. Дніпро           15 листопада 2018 р.